Αρχική / ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Εταιρική πολιτική

Εταιρική πολιτική

 Χώρος Εργασίας Χωρίς Παρενοχλήσεις

Σκοπός
 
Η MAURICE FRANCES AE  δεσμεύεται για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και παράνομες παρενοχλήσεις. Η παρούσα Πολιτική, περιγράφει την πολιτική της εταιρείας που απαγορεύει τις σεξουαλικές και άλλες παράνομες παρενοχλήσεις.
 
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας, σε όλες τις τοποθεσίες και στην έκταση που εφαρμόζεται από το νόμο.
 
Βασικές πολιτικές
1. Πολιτική κατά των παρενοχλήσεων
 
1.1. Η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και παράνομες παρενοχλήσεις. Η παρενόχληση αποτελεί μια μορφή διάκρισης που είναι προσβλητική, επηρεάζει τη συμμετοχή του υπαλλήλου, διακυβεύει την ακεραιότητα της σχέσης της εταιρείας με τους υπαλλήλους και βλάπτει την παραγωγικότητα και σταθερότητα της εταιρείας.
1.2. Η παρενόχληση λόγω του φύλου, της φυλής, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου ή άλλου νομικά προστατευόμενου χαρακτηριστικού, δεν θα γίνει ανεκτή και απαγορεύεται από την παρούσα Πολιτική.
 
2. Ορισμοί και παραδείγματα
 
2.1. Παρενόχληση είναι η επίμονη και ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή οι ενέργειες στη βάση οποιωνδήποτε από τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1.2.
2.2. Σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα είδος παρενόχλησης που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή, ανεπιθύμητη προφορική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, ανεπιθύμητες προσκλήσεις για σεξουαλικές φιλοφρονήσεις και άλλη ανεπιθύμητη σωματική, προφορική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης ή/και συμπεριφορά που απευθύνεται σε κάποιον/α λόγω του φύλου του/της.
2.3. Η ανεπιθύμητη σωματική, προφορική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω είδη συμπεριφοράς:
ρητές σεξουαλικές προτάσεις,
σεξουαλικά υπονοούμενα,
σχόλια, επίθετα, ή δυσφημιστικές εκφράσεις με σεξουαλικούς υπαινιγμούς,
«πειράγματα» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου,
αστειότητες σεξουαλικού περιεχομένου,
άσεμνες χειρονομίες, ή άσεμνες εκφράσεις,
εικόνες ή σχέδια με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς,
προβολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών υλικών που δεν είναι απαραίτητα για την εργασία,
σωματική επαφή, όπως «ελαφρά χτυπηματάκια», τσιμπήματα, ή αγγίγματα.
2.4. Παρενόχληση σε οποιαδήποτε βάση υφίσταται κάθε φορά που συμβαίνουν τα εξής: • η υποταγή σε παρενοχλητική συμπεριφορά, που αποτελεί ρητό ή σιωπηρό όρο ή προϋπόθεση για εργασιακή απασχόληση
η υποταγή σε ή απόρριψη της συμπεριφοράς χρησιμοποιείται ως βάση για μια πραγματική ή σιωπηρή απόφαση σχετικά με την εργασιακή απασχόληση, που περιλαμβάνει την απώλεια εργασίας, τον υποβιβασμό ή την αλλαγή ευθυνών ή παροχών
η συμπεριφορά έχει σκοπό ή επίδραση μη εύλογα παρεμβατική στην εργασιακή απόδοση ενός ατόμου ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον.
2.5. ʼλλη παράνομη παρενόχληση περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος συμπεριφοράς που δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από προσβλητικά, άσεμνα ή μειωτικά σχόλια, με βάση οποιαδήποτε από τα προστατευμένα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ενότητα 1.2 παραπάνω. Αυτό το είδος παρενόχλησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
ρατσιστικά ή μειωτικά σχόλια με βάση την εθνότητα
λήψη, ανάρτηση, προβολή, δημοσίευση, φωτογράφηση, εκτύπωση, διανομή πορνογραφικών, άσεμνων, προσβλητικών ή ανάρμοστων υλικών ή υλικών σεξουαλικού, εθνικού, θρησκευτικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα
χρήση προσβλητικού χιούμορ, που περιλαμβάνει τα ρατσιστικά, θρησκευτικά, σεξιστικά ή αστεία με βάση την εθνότητα
μειωτικά σχόλια που αφορούν στο φύλο, τη φυλή, εθνότητα, εθνική καταγωγή, ηλικία, αναπηρία, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή έκφραση φύλου ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικά προστατευόμενο χαρακτηριστικό ενός άλλου προσώπου
οποιαδήποτε επικοινωνία ή πράξη που είναι παρενοχλητική ή προκαλεί διακρίσεις.
 
3. Υποχρέωση Διοίκησης
 
3.1. η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και εφαρμογή της παρούσας πολιτικής κατά των παρενοχλήσεων.
3.2. Οποιεσδήποτε ενέργειες υπαλλήλων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παράβαση της Πολιτικής από τη εταιρεία μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ενέργειες, έως και σε απόλυση.
 
4. Παράπονα / Καταγγελίες
 
4.1. Τα παράπονα/καταγγελίες για ενέργειες παρενόχλησης ή αντεκδίκησης που αποτελούν παράβαση της Πολιτικής, θα γίνονται δεκτά γραπτώς ή προφορικώς και τα ανώνυμα παράπονα θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα ερευνώνται. Οποιοσδήποτε έχει παρατηρήσει σεξουαλική ή άλλη παράνομη παρενόχληση θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως.
4.2. Οποιοσδήποτε υπάλληλος θέλει να αναφέρει ένα περιστατικό παρενόχλησης, θα πρέπει να αναφέρει άμεσα το ζήτημα στα πρόσωπα αναφοράς.
4.3. Για την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής ορίζονται ως πρόσωπα αναφοράς οι εξής:
κα Ιζαμπέλα Φρανσές, για την έδρα της εταιρείας (ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 52- 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ) συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ευρισκόμενα στην Ερυθραία και Π. Φάληρο (τηλέφωνο επικοινωνίας  2108771700).
κ. Γεράσιμος Καραβασίλης, για τα υποκαταστήματα της εταιρείας τα ευρισκόμενα στην Γλυφάδα και Χαλάνδρι (τηλέφωνο επικοινωνίας 2108771700).
 
5. Έρευνες
 
5.1. Όλα τα παράπονα θα διερευνώνται γρήγορα και λεπτομερώς από τα προαναφερόμενα ορισθέντα πρόσωπα αναφοράς.
5.2. Οποιοσδήποτε καταχωρίζει ένα παράπονο έχει τη διαβεβαίωσή μας για:
την προστασία κατά ενεργειών αντεκδίκησης σε περίπτωση αναφοράς σεξουαλικής ή άλλης παράνομης παρενόχλησης 
τη δέσμευση της Εταιρείας για την έρευνα των ισχυρισμών και τη λήψη κατάλληλων ενεργειών
την πρόθεση της Εταιρείας να διατηρήσει απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τους ισχυρισμούς, στο βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό
την πρόθεση της Εταιρείας να ενημερώσει το άτομο που υπέβαλε το παράπονο για τα αποτελέσματα της έρευνας και οποιαδήποτε ενέργεια αναλήφθηκε.
 
Εκ της Διευθύνσεως
 
 

 

Close Συνέχεια στα ΑΝΔΡΙΚΑ
close

Εγγραφείτε ως Bonus Card μέλος & κερδίστε το 10% της αγοράς σας ως επιπλέον έκπτωση στην επόμενη σας παραγγελία.

OK